Administrativo/a en posesión de título universitario de esa rama o módulo administrativo.