Administrativo/a en posesión de título universitario de esa rama o modulo administrativo.